Tin Tức

Tin Tức

Trà Tà Xùa

Trà Tà Xùa   Trên vùng núi cao mây phủ-sương mờ, nơi phân chia trời-đất, có những cây trà chứng kiến bao kiếp người tộc Mông, nơi ấy có tên gọi Tà Xùa. Không như những cây trà cổ thụ nơi khác, dường như đang trải qua cuộc sống “cơ hàn”, hằn lên thân cây […]

Quá trình truyền bá và phát triển kỹ thuật chế biến chè

Quá trình truyền bá và phát triển kỹ thuật chế biến chè • 1. Quá trình truyền bá và phát triển ở Đông Nam Á cổ và Trung Quốc Đầu tiên, con người sử dụng lá chè trực tiếp, chưa hoặc hầu như chưa qua chế biến. Thô sơ nhất là cách ăn sống lá […]

Ấm tử sa Nghi Hưng

Ấm tử sa Nghi Hưng Đất sét Nghi Hưng nung lên rất rắn chắc bền bỉ, không bị nứt dù thay đổi nhiệt độ bất thường khi đổ nước sôi vào. Đất còn có những khí khổng rất nhỏ (pores) phải soi kính hiển vi điện tử mới thấy được. Những khí khổng ti đó […]